Klauzula informacyjna

Korzystanie z serwisu serwiskserokopiarek.pl oznacza, że Użytkownik akceptuje fakt, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną.

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO

Administratorem danych osobowych jest Zakład Techniki i Aranżacji Biurowej „Wiktoria”, Wadowice, Gimnazjalna 7, reprezentowana przez Wojciecha Zygmunta.

Kontakt z administratorem pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej poczta@serwiskserokopiarek.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i jej wykonania. Brak danych uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania.

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail; treść wiadomości;

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– odpowiedzi na pytania, zadane poprzez formularz kontaktowy;

– przygotowania oferty, realizację umowy;

– kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

– prowadzenia rozliczeń finansowych z klientem

Dane zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

Odbiorcami danych mogą być następujące kategorie podmiotów: firma zapewniająca usługi hostingu serwera i poczty e-mail;

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz później, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane innym podmiotom (za wyjątkiem obowiązku wynikającego z przepisów prawa).